امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

خدمات مراکز تعویض پلاک و مراحل نقل و انتقال خودرو مشهد

خدمات مراکز تعویض پلاک و مراحل نقل و انتقال خودرو مشهد

تعویض پلاک مشهد,آدرس مراکز تعویض پلاک مشهد


مراکز تعویض پلاک شهر مشهد

نام :مرکز تعویض پلاک شماره یک
تلفن :۳۷۶۷۰۴۱۰-۹
آدرس :بلوار ساجدی ، نبش ساجدی ۲

نام :مرکز تعویض پلاک شماره دو
تلفن :۳۳۸۱۰۸۵۶-۸
آدرس :بعدازپلیس راه طرق، جاده قدیم نیشابور ، سی متری رباط طرق، خیابان ابریشم ۵ ، نرسیده به معاینه فنی


خدمات مراکز تعویض پلاک و مراحل نقل و انتقال خودرو

دریافت قبض ورودی پارکینگ (زمان ورود به مرکز).
– مراجعه به اطلاعات و نوبت دهی و تعیین دفتر یا غرفه مربوطه .
– مراجعه به غرفه یا دفتر تعیین شده و ارائه مدارک لازم و بررسی مدارک متقاضیان توسط کارشناس حقوقی.
– اخذ فرم بازدید فنی خودرو از دفتر تعیین شده.
– بازدید فنی وسیله نقلیه توسط کارشناس مرکز (تأیید اصالت خودرو).
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ نزد بانک مرکزی بنام خزانه داری کل بابت هزینه نقل و انتقال خودرو و پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت مشخصات خودرو.
– مراجعه به غرفه مربوطه جهت دریافت تأییدیه نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو .
– مراجعه به محل فک جهت فک پلاک خودرو .
– مراجعه به انبار پلاک جهت تحویل پلاک قدیم و اخذ پلاک جدید.
– مراجعه به محل نصب جهت نصب پلاک جدید.
– مراجعه به درب خروج با ارائه قبض ورود به پارکینگ و خروج از مرکز.

 


شرایط و مدارک لازم جهت نقل و انتقال خودرو

– حضور متعاملین (خریدار و فروشنده یا نماینده قانونی ایشان) به همراه خودرو
– اصل شناسنامه (سجلی هویت)فروشنده و خریدار (حسب مورد)و کارت ملی متعاملین
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا در صورت مفقود شدن سند مالکیت درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مبنی بر فقدان سند و قبول هر گونه مسئولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است.
– اصل کارت شناسایی خودرو در صورت مفقود شدن کارت شناسایی اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی الزامی است.
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه- مدارک احراز سکونت خریدار در آدرس اعلامی- واریز فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ بنام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی بابت هزینه نقل و انتقال خودرو- پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو.
– یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان )(pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.

شرایط و مدارک لازم جهت صدور المثنی تأییدیه نقل و انتقال خودرو

– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی.
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا .
-اصل کارت مشخصات خودرو .
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ریال به شماره حساب۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه صدور المثنی تائیدیه نقل و انتقال خودرو.
-یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.


یکی از کارهایی که دارندگان خودرو می بایست انجام دهند تعویض پلاک خودرو است که در مراکز خاصی که در هر شهری از جمله در شهر مشهد مشخص شده اند می بایست انجام گیرد. ما در این مطلب از یک مشهد برای شما آدرس و شماره تلفن مراکز تعویض پلاک خودرو در مشهد را منتشر کرده ایم ضمن اینکه در مورد سایر خدمات این مراکز هم اطلاعاتی را برای شما منتشر کرده ایم.

شرایط و مدارک لازم جهت اصلاح مشخصات خودرو

– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی.
-اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل).
– اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا .
– اصل کارت مشخصات خودرو.
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه اصلاح مشخصات خودرو.
– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو .
-یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد
– چنانچه ثبت اشتباهی مشخصات خودرو توسط کارکنان تعویض پلاک یا شماره گذاری باشد وجهی از مراجعه کننده دریافت نمی شود.


مدارک احراز محل سکونت خریدار

۱- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه
۲- ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه (دارای کد رهگیری و هالوگرام )
۳- اصل جواز کسب معتبر بنام مالک وسیله نقلیه
۴- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان خریدار با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
۵- معرفی نامه از اداره محل خدمت خریدار (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح)با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور
۶- درصورت ادعای سکونت خریدار در منزل والدین، ارائه سند (ملکی، استیجاری) به نام پدر یا مادر
۷- ارائه سند واحد مسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه
۸- در صورت عدم ارائه مدارک فوق الذکر بر اساس محل صدور شناسنامه اقدام می گردد.
۹- دفترچه تامین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک
۱۰- در صورت عدم امکان احراز آدرس در بندهای ۱ . ۳ . ۶ . ۷ . ۸ ارایه مدرک تکمیلی اصل فیش آب یا برق و یا گاز به تاریخ روز الزامی می باشد.
۱۱-تایید شورای محل/ روستا برای ساکنان شهرها و روستاهای مرزی که در زمان جنگ به شهرهای دیگر منتقل شده و دارای محل تولد مغایر با والدین خود می باشند.
۱۲- تایید شورای محل / روستا برای منازل اوقافی و روستایی و همچنین نامه رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی برای عشایر با نظر مدیر فنی
۱۳- درخصوص سازمانها ، کارخانجات ، شرکتها ، اساسنامه و بریده روزنامه رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس
دقیق محل فعالیت اقدام گردد.
۱۴- در رابطه با سازمانها ، کارخانجات ، شرکتها ، که دارای شعبه و یا دفتر در سایر شهرها (به غیر از شهری که شرکت یا کارخانه یا سازمان در آنجا به ثبت رسیده) می باشد، براساس مندرجات اساسنامه و بریده روزنامه رسمی آنها اقدام خواهد شد.


شرایط و مدارک صدور کارت المثنی مشخصات خودرو

– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی
– اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
-مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه صدور کارت المثنی مشخصات خودرو
– اخذ تعهد کتبی از مالک ویا نماینده قانونی
– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.


تعویض پلاک مشهد,آدرس مراکز تعویض پلاک مشهد

شرایط و مدارک صدور سند المثنی مالکیت خودرو

– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودور جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی .
– اصل کارت مشخصات خودرو
– درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر فقدان سند مالکیت خودرو و سپری شدن ۱۰ روز از تاریخ آگهی و قبول هرگونه مسئولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است.
-مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی.
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه صدور سند المثنی خودرو.یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد


شرایط و مدارک لازم جهت فک رهن خودرو

– معرفی نامه از شرکتی که وسیله نقلیه در رهن آن شرکت می باشد.
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی، شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
-اصل کارت مشخصات خودرو
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
– مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
– درصورتیکه پلاک اولیه به نام شرکت باشد واریز فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ نزد بانک مرکزی بنام خزانه داری کل بابت هزینه نقل و انتقال خودرو
– درصورتیکه پلاک اولیه به نام شخص و خودروی مورد نظر از محصولات ایران خودرو باشد واریز فیش بانکی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال و در خصوص خودروهای سایر کارخانجات واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ریال به شماره حساب ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران هزینه فک رهن خودرو– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو
یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.


شرایط و مدارک لازم در صورت مفقودی یا سرقت تک پلاک یا زوج پلاک خودرو

– مراجعه به کلانتری محل و تشکیل پرونده در صورت سرقت جفت پلاک.
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه وسیله نقلیه جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی.
اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا.
-اصل کارت مشخصات خودرو.
– ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– مدارک احراز محل سکونت مالک در آدرس اعلامی.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ نزد بانک مرکزی بنام خزانه داری کل از بابت هزینه تعویض پلاک خودرو.
– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات وسیله نقلیه .
-یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد


شرایط و مدارک لازم درصورت تعویض زوج پلاک مخدوش خودرو

– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدارک شناسایی.
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا .
-اصل کارت مشخصات خودرو .
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه ساخت پلاک زوج پلاک خودرو
-یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.


شرایط و مدارک لازم جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه وسیله نقلیه جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه مالک و نماینده قانونی.
– ارائه اصل اسناد و مدارک وسیله نقلیه ،خودروهای ساخت داخل (سند فروش)و خودروهای وارداتی(پروانه/گواهینامه/مدلول سند گمرکی)و یا سند فروش مزایده ای.
– بررسی و تائید اسناد و مدارک وسیله نقلیه توسط کارشناس حقوقی مستقر در مرکز تعویض پلاک.
– بررسی وضعیت تبصره ۱۳ خودروهای وارداتی.
– بازدید و تائید کاردکس به منظور احراز اصالت وسیله نقلیه توسط افسران کارشناس عالی تصادفات و امور فنی بازنشسته و ممهور نمودن کاردکس به مهر و امضاء افسران بازدید کننده مجاز.
– ارائه مدارک مبنی بر مفاصاحساب دیون دولتی.
– واریز فیش بانکی به مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ بنام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی بابت هزینه نقل و انتقال خودرو.
– تخصیص پلاک به فرد بر اساس محل سکونت مالک.
– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات وسیله نقلیه .


دفاتر پیشخوان دولت در مشهد

شماره تلفن صرافی های مشهد

دفاتر بیمه در مشهد

دفاتر پلیس +۱۰ در مشهد

مراکز معاینه فنی ماشین مشهد

خدمات مراکز تعویض پلاک و مراحل نقل و انتقال خودرو مشهد