به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

عکس های دیدنی و زیبای دیا میرزا بازیگر سلام بمبئی در پردیس ملت

عکس های دیدنی و زیبای دیا میرزا بازیگر سلام بمبئی در پردیس ملت

چهره و ظاهر دیا میرزا بازیگر سلام بمبئی در پردیس ملت

دیا میرزا بازیگر فیلم سلام بمبئی به پردیس ملت رفته و به تماشای فیلم همراه با مردم نشسته است.

عکس های دیا میرزا بازیگر فیلم سلام بمبئی در پردیس ملت

در روز های اخیر با حضور دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی در ایران, وی به پردیس های سینمایی در تهران رفته و همراه با عوامل فیلم و مردم, به تماشای سلام بمبئی می نشیند.

دیا میرزا روز گذشته به پردیس ملت رفته و با استقبال مردم مواجه شد.

عکس های اختصاصی سیمرغ از چهره و ظاهر دیا میرزا را در ادامه مشاهده می کنید.

استقبال از دیا میرزا در پردیس ملت

استقبال از دیا میرزا در پردیس ملت

عکس های دیدنی و زیبای دیا میرزا بازیگر سلام بمبئی در پردیس ملت

ورود دیا میرزا بازیگر سلام بمبئی به پردیس ملت

چهره خندان دیا میرزا در پردیس ملت

چهره خندان دیا میرزا در پردیس ملت

چهره دیا میرزا بازیگر فیلم سلام بمبئی

چهره دیا میرزا بازیگر فیلم سلام بمبئی

عکس های دیدنی و زیبای دیا میرزا بازیگر سلام بمبئی در پردیس ملت


ظاهر دیا میرزا بازیگر فیلم سلام بمبئی در پردیس ملت

صحبت کردن دیا میرزا برای مردم در پردیس ملت

صحبت کردن دیا میرزا برای مردم در پردیس ملت

عکس اختصاصی سیمرغ از دیا میرزا بازیگر فیلم سلام بمبئی

عکس اختصاصی سیمرغ از دیا میرزا بازیگر فیلم سلام بمبئی

عکس های دیدنی و زیبای دیا میرزا بازیگر سلام بمبئی در پردیس ملت